გამანადგურებელი დარტყმა – რას ნიშნავს რუსეთისთვის საერთაშორისო რეზერვების გაყინვა

ბევრი ეკონომისტის აზრით, ეს ზომა გაცილებით უფრო მტკივნეული იქნება რუსეთის მმართველი რეჟიმისთვის და ეკონომიკისთვის, ვიდრე SWIFT-დან გათიშვა