მოკლე მიმოხილვა: რა შეუძლია მაკრონის მიერ დაპირებულ შორი რადიუსის რაკეტებს?

ვილნიუსის სამიტზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა შორი რადიუსის რაკეტების გადაცემაზე თანხმობა განაცხადა