ნორვეგიის განათლების მინისტრი პლაგიატში მხილების გამო თანამდებობიდან გადადგა

6 ავტორის ნაშრომის გარდა, ბორხმა დაახლოებით 10 000 სიმბოლო შრომისა და სოციალური ინკლუზიის სამინისტროს ანგარიშიდან გამოიყენა.